მწარმოებლის ბარათი

დეგუსტაციაზე ნიმუშის/ნიმუშების წარმოსადგენად შეავსეთ მოცემული ფორმა!

მწარმოებლის ბარათი

    ინფორმაცია კომპანიის/ფიზიკური პირის შესახებ

  • ყოველი მომდევნო ნიმუშის წარსადგენად დეგუსტაციისთვის სავალდებულოა ქვემოთ მოცემული ყველა ველის შევსება! ერთი ნიმუშის ღირებულება შეადგენს 80 ლარს. გადახდა ხორციელდება დეგუსტაციის ჩატარებამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნიმუში არ დაიშვება დეგუსტაციაზე. დეგუსტაციისთვის წარმოადგინეთ თითო ნიმუშის სამი ბოთლი, ნიმუშების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. ბოთლი უნდა იყოს ეტიკეტირებული.
  • სადეგუსტაციო ნიმუში #1

  • სადეგუსტაციო ნიმუში #2

  • სადეგუსტაციო ნიმუში #3

  • Section

    Section

 

ვერიფიკაცია

ka_GEGeorgian
en_GBEnglish ka_GEGeorgian