მწარმოებლის ბარათი

დეგუსტაციაზე ნიმუშის/ნიმუშების წარმოსადგენად შეავსეთ მოცემული ფორმა!

მწარმოებლის ბარათი

    ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

  • ყოველი მომდევნო ნიმუშის წარსადგენად დეგუსტაციისთვის სავალდებულოა ქვემოთ მოცემული ყველა ველის შევსება! დეგუსტაციაზე წარსადგენად ნიმუშების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.
  • სადეგუსტაციო ნიმუში #1

  • სადეგუსტაციო ნიმუში #2

  • სადეგუსტაციო ნიმუში #3

 

Are You Human?

en_GB
ka_GE en_GB