დეგუსტაცია

დეგუსტაციის შესახებ

დეგუსტაცია ტარდება საქართველოში. სადეგუსტაციო კომისის წევრები არიან, როგორც ადგილობრივი, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული დეგუსტატორები. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი ნიმუშების ორგანოლეპტიკური შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით.

საიტზე იტვირთება მხოლოდ ის ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელები, რომლებიც დეგუსტაციის შედეგად დაიმსახურებენ 80 და 80 ქულაზე მეტ შეფასებას.

სენსორული შეფასების ქულა საიტის ვიზიტორს აწვდის ინფორმაციას ღვინის ხარისხის შესახებ:

  • 92-100 ქულა – კლასიკური: დიდებული; განსაკუთრებული მაღალი ხარისხის;
  • 85-92 ქულა – გამორჩეული: უმაღლესი ხასიათი და სტილი; მაღალი ხარისხის;
  • 82-85 ქულა – ძალიან კარგი: განსაკუთრებული თვისებით;
  • 80-82 ქულა – კარგი: სოლიდური: კარგად დამზადებული;
  • 0-79 ქულა – ასეთი შეფასებისას პროდუქტი ვებგვერდზე ატვირთული არ არის.

ka_GE
en_GB ka_GE