ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები

საუკეთესო  ღვინო  ნიადაგის  სწორად  შერჩევით  იწყება!

უნიკალური ღვინის შესაქმნელად უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილის შერჩევას. ისტორიული გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას ვიხელმძღვანელოთ არსებული ინფორმაციით და გავაშენოთ ვენახები იქ, სადაც უკვე ოდესღაც იყო.

გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, დღეისათვის საქართველოში რეგისტრირებულია 24 ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და მიკროზონა.

ის, რაც ღვინის გასანკუთრებულ ხარისხს და რეპუტაციას განაპირობებს, არის მევენახეობისთვის განკუთვნილი სპეციფიკური ზონები, სადაც კონკრეტული ვაზის ჯიშები ხარობს და აქ მოწეული ყურძენიც შესაბამისი გემოთი და თვისებებით ხასიათდება. აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა.

თითოეული რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ. მოცემული ინფორმაციის წყარო არის საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი.

 

კახეთი

მუკუზანი – წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მუკუზანის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

წინანდალი – თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც მზადდება მხოლოდ წინანდლის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნისგან. „წინანდალის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს 15%-მდე ოდენობით იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანეს ჯიშის ყურძენი. სრული ინფორმაციის ნახვა

ახაშენი – წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც უნდა დამზადდეს ახაშენის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებრის ჯიშის ყურძნიდან. სრული ინფორმაციის ნახვა

გურჯაანი –  თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ გურჯაანის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „გურჯაანის“ დასამზადებლად დასაშვებია 15%-მდე იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის გამოყენებაც. სრული ინფორმაციის ნახვა

ქინძმარაული – წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც მზადდება ქინძმარაულის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან. სრული ინფორმაციის ნახვა

მანავი –  თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ მანავის მიკროზონაში მოწეული კახური მწვანის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

კახეთი – ფერის მიხედვით შესაძლოა იყოს თეთრი, წითელი, ვარდისფერი, ან ქარვისფერი, ხოლო შაქრიანობის მიხედვით მშრალი, ბუნებრივად ნახევრად მშრალი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ან ბუნებრივად ტკბილი. სრული ინფორმაციის ნახვა

ნაფარეული – მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი ან წითელი. სრული ინფორმაციის ნახვა

თელიანი –  წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც  შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ თელიანის მიკროზონაში მოწეული კაბერნე სოვინიონის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

ვაზისუბანი – თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ვაზისუბნის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „ვაზისუბნის“ დამზადებისას დასაშვებია იმავე მიკროზონაში მოწეული კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის დამატება 15%-მდე. სრული ინფორმაციის ნახვა

კარდენახი – შეიძლება იყოს ქარვისფერი მშრალი, ან თეთრი შემაგრებული ღვინო. იგი მზადდება მხოლოდ კარდენახის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „კარდენახის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის და ხიხვის ჯიშის ყურძენი 15%-მდე. სრული ინფორმაციის ნახვა

ტიბაანი –  ქარვისფერი მშრალი ღვინოა, რომელიც მზადდება მხოლოდ ტიბაანის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „ტიბაანის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის და ხიხვის ჯიშის ყურძენი 15%-მდე. სრული ინფორმაციის ნახვა

ყვარელი –  წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს ყვარლის მიკროზონაში მოწეული საფერავის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

კოტეხი (თეთრი ) – ადგილწარმოშობის დასახელების კონტროლირებადი უმაღლესი ხარისხის თეთრი მშრალი ღვინოა.  კოტეხი (წითელი) – ადგილწარმოშობის დასახელების კონტროლირებადი უმაღლესი ხარისხის წითელი მშრალი ღვინოა. სრული ინფორმაციის ნახვა

ხაშმის საფერავი – წითელი, მშრალი ღვინოა. იგი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ხაშმის მიკროზონაში მოწეული საფერავის ჯიშის ყურძნიდან. სრული ინფორმაციის ნახვა

წარაფი – ქარვისფერი მშრალი ღვინოა. იგი მზადდება მხოლოდ წარაფის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „წარაფის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს 15%-მდე კახური მწვანის და/ან ხიხვის ჯიშის ყურძენი. დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

ახმეტა (ახმეტის მწვანე) – თეთრი ან ქარვისფერი ღვინოა. „ახმეტა“ თეთრი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ახმეტის მიკროზონაში მოწეული კახური მწვანის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. „ახმეტა“ ქარვისფერის დამზადებისას დასაშვებია კახურ მწვანეს დაემატოს ამავე მიკროზონაში მოწეული ქისის და/ან ხიხვის ჯიშის ყურძენი ჯამურად 15%-მდე. სრული ინფორმაციის ნახვა

ახოები – წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ახოების მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება.  სრული ინფორმაციის ნახვა

ქართლი

ატენური – შეიძლება იყოს თეთრი მშრალი, ცქრიალა და მსუბუქად ცქრიალა ღვინო. იგი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ატენის მიკროზონაში მოწეული ჩინურის და/ან გორული მწვანეს და/ან ალიგოტეს ჯიშის ყურძნიდან. დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

ბოლნისი − მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი, ქარვისფერი, წითელი და ვარდისფერი. სრული ინფორმაციის ნახვა

იმერეთი

სვირი – თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ სვირის მიკროზონაში მოწეული ცოლიკოურის, ციცქას ან/ და კრახუნას ჯიშის ყურძნიდან. სრული ინფორმაციის ნახვა

რაჭა

ხვანჭკარა –  წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა. იგი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ხვანჭკარას მიკროზონაში მოწეული ალექსანდროულის და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება, მიუხედავად საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა. სრული ინფორმაციის ნახვა

ლეჩხუმი

ტვიში – თეთრი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ტვიშის მიკროზონაში მოწეული ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

სამეგრელო

სალხინოს ოჯალეში – წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ სალხინოს მიკროზონაში მოწეული ოჯალეშის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. სრული ინფორმაციის ნახვა

 

ka_GEGeorgian
en_GBEnglish ka_GEGeorgian