დაიწყო რეგისტრაცია ღვინის დეგუსტაციის სასწავლო კურსზე