სტატიები

ღვინის ეტიკეტი და მომხმარებელი

ღვინის ეტიკეტი და მომხმარებელი

ძველ ეგვიპტეში, ჩვენს წელთაღრიცხვით 1550 წლიდან, შესაძლოა უფრო ადრეც, ღვინის სხვადასხვა ზომის თიხის ჭურჭელზე მოსავლის წლის, მევენახეობის რეგიონისა და მეღვინის შესახებ ინფორმაციის დატანა მიღებული წესი იყო.

დღეს, ღვინის ეტიკეტი მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროა.

სარეალიზაციოდ განკუთვნილი, სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული ღვინის ეტიკეტირება სავალდებულოა. ღვინის ეტიკეტირებისადმი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი დოკუმენტაციით დადგენილია გარკვეული მოთხოვნები, შესაბამისად ეტიკეტი დიზაინის შექმნისათვის სავალდებულოა გაეცნოთ ამ მოთხოვნებს.

ღვინის ეტიკეტი წარმოადგენს მარკეტინგისა და ბრენდინგის არსებით ნაწილს. ეტიკეტი მწარმოებელს ეხმარება მომხმარებლის მოზიდვაში, ის ინსტრუმენტია, რომელსაც მარანი იყენებს საკუთარი ღვინო გამიჯნოს კონკურენტების მიერ წარმოებული პროდუქციისაგან.

ღვინის ყიდვისას, ეტიკეტი გვეხმარება სასურველი ღვინის შერჩევაში ზოგიერთ შემთხვევაში, ეტიკეტი ერთადერთი რესურსია, რომელიც მყიდველს წინასწარ უქმნის წარმოდგენას ღვინის შესახებ. ღვინის ეტიკეტი გვაწვდის ინფორმაციის ღვინის წარმოშობის, ვაზის ჯიშის, მოსავლის წლის, ალკოჰოლის შემცველობის, მწარმოებლის  შესახებ.

 მსოფლიო ღვინის მწარმოებელი ცნობილი კომპანიები  ხშირად მიმართავენ სპეციფიკურ მარკეტინგულ ხრიკს, რაც გულისხმობს ღვინის ხასიათის, ფერისა და სხვა სენსორული მახასიათებლების ასახვას ეტიკეტის  დიზაინისა და ფერის მეშვეობით. ეს მარკეტინგული მიდგომები ორი სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლის მოზიდვაზეა ორიენტირებული. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება კარგად ინფორმირებული ღვინის მომხმარებელი, რომელსაც აქვს ღრმა ცოდნა ღვინის შესახებ, მისთვის დახლებზე განლაგებული სხვადასხვა ვარიანტების დათვალიერება არ არის პრობლემა, რადგან გაქვთ მკაფიო წარმოდგენა იმ ღვინის შესახებ, რომლის შეძენაც აქვს განზრახული. ღვინის მომხმარებლების უმრავლესობა მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება - მათ, ვისაც ძალიან ცოტა რამ სმენია ღვინის შესახებ, ვერ ასხვავებს ღვინის კატეგორიებს, არ არის გაცნობიერებული ღვინის ჯიშურ თავისებურებებში და არ აქვს ცოდნა ღვინის ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში ბოთლი, ეტიკეტი და ჩაჩი ხდება გადამწყვეტი ფაქტორი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ბოთლმა და ეტიკეტმა უნდა შეძლონ ასეთი მომხმარებლის მოზიდვა, დაინტერესება და დარწმუნება.
             ეტიკეტის ფორმა და სტილი უნდა შეესაბამებოდეს ბრენდის იდენტურობასა და მორგებული იყოს მიზნობრივი ჯგუფის გემოვნებაზე. მწარმოებელს შეუძლია გამოიყენოს ეტიკეტების თანამედროვე, მინიმალისტური, ელეგანტური ან ტრადიციული სტილი.

ღვინის შერჩევისას მომხმარებელი ხშირად ვერ ახდენს ღვინის წინასწარ დაგემოვნებას, მეტწილად ღვინის ხარიხს აკავშირებს ბოთლის, ეტიკეტისა და ჩაჩის ხარისთან. მაღალი ხარისხის ღვინო იმსახურებს მაღალი ხარისხის ჩაჩს, ბოთლსა და ეტიკეტს.

 ბოთლის გაფორმებისათვის საჭირო დიზაინის შექმნამდე მწარმოებელმა უნდა შეაფასოს ღვინის ხარისხი, განსაზღვროს რენტაბელური და მიზანშეწონილი ღვინის სარეალიზაციო ფასი, მისი დაძველების პოტენციალი, სენსორული მახასიათებლები, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეარჩიოს ჩაჩი, ბოთლი, ეტიკეტის დიზაინი და სხვა პროდუქციის გაფორმებისათვის საჭირო ელემენტები.

ქართული ღვინის გილდია ეთიკისა ნორმების გათვალისწინებით, დეგუსტაციის საერთაშორისო დონეზე დანერგილი და აპრობირებული პრაქტიკაში დანერგილი წესების სრული დაცვით პერმანენტულად ატარებს ღვინის დეგუსტაციებს.

წარმოადგინეთ თქვენი ღვინო და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატის მქონე, მრავალწლიანი გამოცდილების დეგუსტატორები დაგეხმარებიან სწორად დაგეგმოთ თქვენი ღვინის მარკეტინგული სტრატეგია.

ნიკოლოზ აღდგომელაშვილი

სომელიე, ღვინის ექსპერტი.

კომენტარის დატოვება